Schools Residentials

Summerlings Nursery

My Shieling

Do you want to milk a cow, build a bothy, or plant a forest? Be an archaeologist, a poet, a weaver? Come outdoors and get stuck in to shieling life with us.

The Shieling Project is an off-grid learning centre based in Glen Strathfarrar, near Beauly in the Highlands of Scotland.  The project is all about outdoor living – from looking after our livestock to making real buildings, from weaving baskets to making burgers from the meat we have raised here. The tradition of the shieling where folk lived outdoors all summer herding the cattle, gives us a window onto the past, but also helps us look forward to a sustainable future.

Want to come and work with us?  We’re looking for someone to work part time with our Summerlings Outdoor Nursery. More information can be found here, plus the Job Description, and the Application Form

Am bu mhath leibh bò a bhleoghainn, bothan a thogail neo coille a chur as ùr? Am bu mhath leibh a bhith nur n-arc-eòlaichean, nur bàird, neo nur breabadairean? Thigibh a-mach dhan àraineachd agus feuch dòigh beatha na h-àirighe còmhla rinn!

’S e ionad ionnsachaidh neo-eisimileach a th’ ann am Pròiseact na h-Àirighe, a chaidh a stèidheachadh taobh a-muigh siostaman dealain is goireasan phoblach àbhaisteach. Ionnsachaidh daoine mu dheidhinn a bhith beò air a’ bhlàr a-muigh. Bidh sinn a’ togail bothain. Bidh sinn a’ dèanamh basgaidean, agus burgairean bho mart-fheòil ar cuid sprèidh fhèin. Bha muinntir an àite a’ fuireach a-muigh mar sin, air an làrach againn, airson an samhradh air fad. Seo agaibh sealladh air na laithean a dh’ fhalbh. Tro na cleachdaidhean aca, togaidh sinn beachd air mar as urrainn dhuinne a bhith beò ann an saoghal ùr, seasmhach san àm ri teachd.

  • 07584855846
  • Dunmaglass, Struy, Beauly, Inverness-shire, IV4 7JX

Upcoming Events

There are no upcoming events.

Subscribe to our newsletter

We use the donation system ‘Stripe’ as used by GoFundMe – you can find out more about this here

Photos by the Shieling Project, Mhairi Baird, George Logan and David Powell

[:SC]
Revolution Slider Error: Slider with alias IndexHero not found.
Maybe you mean: 'FrontGallery' or 'TrainingCoursesSlider' or 'SchoolResidentials' or 'Summerlings' or 'DoEGold' or 'shieling_trad'

Welcome to the Shieling Project

Do you want to milk a cow, build a bothy, or plant a forest? Be an archaeologist, a poet, a weaver? Come outdoors and get stuck in to shieling life with us.

The Shieling Project is an off-grid learning centre based in Glen Strathfarrar, near Beauly in the Highlands of Scotland.  The project is all about outdoor living – from looking after our livestock to making real buildings, from weaving baskets to making burgers from the meat we have raised here. The tradition of the shieling where folk lived outdoors all summer herding the cattle, gives us a window onto the past, but also helps us look forward to a sustainable future.

A bheil thu airson bò a bhleoghan, a bhith a ‘togail bothan no a’ plannt coille? Bi nad arc-eòlaiche, bàrd, figheadair? Thig a-muigh agus gabh greis a-steach airson beatha àirigh còmhla rinn.

Is e ionad ionnsachaidh taobh a-ghriod a th ‘anns a’ Phròiseact Àirigh a tha stèidhichte ann an Gleann Srath Fharrair, faisg air A ‘Mhanachainn ann an Gàidhealtachd na h-Alba. Tha am pròiseact mu dheidhinn a bhith a ‘fuireach a-muigh – bho bhith a’ coimhead às dèidh ar beathaichean gus togalaichean fìor, a dhèanamh bho basgaidean fighe airson a bhith a ‘dèanamh burgers bhon fheòil a thog sinn an seo. Tha traidisean an àirigh far am bi daoine a ‘fuireach a-muigh tron ​​t-samhradh a’ buachailleachd a ‘chruidh, a’ toirt dhuinn uinneag dhan àm a dh’fhalbh, ach cuideachd gar cuideachadh gus coimhead air adhart ri seasmhachd san àm ri teachd.

  • 07584855846
  • Dunmaglass, Struy, Beauly, Inverness-shire, IV4 7JX

Upcoming Events

There are no upcoming events.

Subscribe to our newsletter