Do you want to milk a cow, build a bothy, or plant a forest? Be an archaeologist, a poet, a weaver? Come outdoors and get stuck in to shieling life with us.

The Shieling Project is an off-grid learning centre based in Glen Strathfarrar, near Beauly in the Highlands of Scotland.  The project is all about outdoor living – from looking after our livestock to making real buildings, from weaving baskets to making burgers from the meat we have raised here. The tradition of the shieling where folk lived outdoors all summer herding the cattle, gives us a window onto the past, but also helps us look forward to a sustainable future.

Want to come and work with us?  We’re looking for someone to work part time with our Summerlings Outdoor Nursery. More information can be found here, plus the Job Description, and the Application Form

Am bu toigh leat bò a’ bhleoghainn, bothan a’ thogail neo coille a chur as ùr? Am bu toigh leat a’ bhith ‘nad arc-eòlaiche, ‘nad bhàrd, no ‘nad breabadair? Thig a-mach dhan àrainneachd agus feuch dòigh beatha na h-àirigh còmhla rinn!

’S e ionad ionnsachaidh neo-eisimeileach a th’ ann am Pròiseact na h-Àirigh, a chaidh a’ stèidheachadh taobh a-muigh siostaman dealain is goireasan phoblach àbhaisteach. Ionnsachaidh sibh mu dheidhinn a’ bhith beò a-muigh – a’ togail bhothain, a’ dèanamh bhasgaidean, neo a’ còcaireachd bhurgairean bho fheòil ar sprèidh fhèin.

Bidh sinn a’ toirt sùil air ais chun an àm nuair a bhiodh daoine agus am beathaichean a gluasad gach Samhradh suas chun na h-Àirighean. Tro ionnsachadh seann chleachdaidhean a bh’ aca, gheibh sinn sealladh air mar as urrainn dhuinne a bhith beò ann an saoghal seasmhach san latha againn fhèin agus ‘s an àm ri thighinn.

  • 07584855846
  • Dunmaglass, Struy, Beauly, Inverness-shire, IV4 7JX

Tachartasan ri thighinn

There are no upcoming events.

Clàraich airson an cuairt-litir