Tachartsan sa Choimhearsnachd

Bidh Pròiseact na h-Àirigh a’ cumail co-dhiù dà latha fosgailte gach bliadhna. Bidh sinn a’ gabhail làithean-chiùird, òraidean agus tursan mun chuairt an làrach. Bidh sinn cuideachd a’ cuir air làithean sònraichte mu dheidhinn arc-eòlas, seann chleachdainnean ionadail agus a’ gabhail cuirmean.

Tha na tachartasan seo a’ toirt cothrom do dhuine sam bith tighinn dhan a phròiseact airson cuideachadh agus fealla-dhà.

Gabh sùil air na duilleagan Mìosachan agus De tha Dol? airson tachartasan a tha ri thighinn a dh’aithghearr.

  • 07584855846
  • Dunmaglass, Struy, Beauly, Inverness-shire, IV4 7JX

Tachartasan ri thighinn

There are no upcoming events.

Clàraich airson an cuairt-litir

We use the donation system ‘Stripe’ as used by GoFundMe – you can find out more about this here

[stripe_amount label=”Donation Amount:”][stripe_text label=”First Name:” id=”first_name” required=”true”][stripe_text label=”Second Name:” id=”second_name” required=”true”][stripe name=”The Shieling Project” description=”Secure donation using Stripe” amount=”2000″ checkout_button_label=”Donate” enable_remember=”false” currency=”GBP” payment_button_label=”Enter Details and Click Here to Donate”]

Photos by the Shieling Project, Mhairi Baird, George Logan and David Powell