A’ cuideachadh gu saor-thoileach aig  Pròiseact na h-Àirigh

Ma tha thu airson cuideachadh aig  Pròiseact na h-Àirigh, ’s urrain dhut tighinn gu aon dhe na làithean airson luchd saor-thoileach a th’ againn gach mios, neo cuidich sinn air an deireadh sheachdainn. Ma tha e a’ còrdadh riut gu mòr ’s urrainn dhut fuireach còmhla rinn air an làrach airson taic  a’ thoirt do na luchd-obrach

Tha luchd-stiùiridh agus luchd- comhairlichidh na pròiseact ag obair gu saor-thoileach. Mar sin ma tha na sgilean agad airson cuideachadh aig Pròiseact na h-Àirigh, cuir fios thugainn!

Airson tuilleadh fiosrachadh, lean sinn air na meadhanan sòisealta agus gabh sùil air na duilleagan Mìosachan agus De tha Dol?

 

  • 07584855846
  • Dunmaglass, Struy, Beauly, Inverness-shire, IV4 7JX

Tachartasan ri thighinn

There are no upcoming events.

Clàraich airson an cuairt-litir

We use the donation system ‘Stripe’ as used by GoFundMe – you can find out more about this here

Photos by the Shieling Project, Mhairi Baird, George Logan and David Powell