Dè bheireas sibh leibh?

Tha e riatanach a’ bhith deiseil airson sìde sam bith aig An Àirigh

Bidh sinn a cur seachad a mhòr chuid dhen ùine a muigh: a’ coiseachd, a’ dealbh, a’ bruidhinn agus ag obair, is mar sin feumaidh sibh a bhith cofhurtail. Feumaidh sibh aodach dìonach: còta is briogais dìon uisge, agus bòtannan. Tha an t-aodach sin riatanach fiù’s ged nach biodh sibh còmhla rinn ach airson ùine ghoirid, agus bheir e cothrom dhuibh faighinn a-muigh ge brith dè an aimsir. Nuair a chlàras sibh airson turas chun na h-Àirigh gheibh sibh liosta slàn dhe na dh’fheumas sibh thoirt leibh.

  • 07584855846
  • Dunmaglass, Struy, Beauly, Inverness-shire, IV4 7JX

Tachartasan ri thighinn

There are no upcoming events.

Clàraich airson an cuairt-litir

We use the donation system ‘Stripe’ as used by GoFundMe – you can find out more about this here

[stripe_amount label=”Donation Amount:”][stripe_text label=”First Name:” id=”first_name” required=”true”][stripe_text label=”Second Name:” id=”second_name” required=”true”][stripe name=”The Shieling Project” description=”Secure donation using Stripe” amount=”2000″ checkout_button_label=”Donate” enable_remember=”false” currency=”GBP” payment_button_label=”Enter Details and Click Here to Donate”]

Photos by the Shieling Project, Mhairi Baird, George Logan and David Powell