Campa shamhraidh

A’ dol suas nan cnuic, a’ togail fasgadh, a’ còcaireachd bìdh, a’ coimhead as deidh bheathaichean, a’ dèanamh bhasgaidean – seo na bhitheas a’ chlann a’ dèanamh fhad ’s a’ ghabhas sibhse, pàrantan, air ur socair aig an taigh.

’S e campa fad seachdain a tha seo, far am bith mòran spòrs aig a’ chloinn, agus far fàsidh iad misneachail air falbh bhon taigh. Tha sàr-eòlas aig an sgioba againn ann an foghlam a-muigh; bidh a’ chlann air leth sàbhailte. Bidh iad làn sgeulachdan nuair a thilleas iad dhachaigh: agus bidh iad cuideachd còmhdaichte le poll!

 

Aite-Fuirich:

Ann an 2018 chrìochnaich sinn pròiseact a thug trì bliadhna airson bothain-àirigh ùr a thogail air an làrach againn. Bha iad air an dealbhachadh, air an togail agus an cur còmhla le Northwoods Construction bho Ulapul. Tha sia bothain còmhdaichte le stàilinn againn, le trì leapannan-bunca anns gach bothan. Tha seo a’ toirt dhuibh àite fuirich fasgach, sìmplidh agus bòidheach airson ur turas. Fhuair sinn beachd-smuainean airson nam bothan againn bho na bothain tiona, taighean, sgoiltean agus eaglaisean a tha air feadh na Gàidhealtachd. Tha na bothain-àirigh a’ toirt an sgeulachd seo dhan latha an-diugh – agus dhan àm ri teachd – le uinneagan mòra a tha a’ coimhead gu Deas airson teas fhaighinn bhon ghrèin. Chleachd sinn cuideachd fiodh ionadail, agus nach iad a tha coimhead spaideil! Tha sinn an dòchas gun còrd iad ribh cheart cho mòr ’s a tha iad a’ còrdadh rinn.

 

Ann an 2020 bidh dà champa againn, agus bidh a’ chiad fhear a’ tachairt eadar Didòmhnaich 5mh agus Dihaoine 10mh den Iuchair. Bidh an dàrna campa againn, Didòmhnaich 19mh gu Dihaoine 24mh den Iuchair, tro mheadhan na Gàidhlig, agus bidh neach-oideachaidh tadhalach glè shònraichte gu bhith againn – Michael Newton. ’S e 5f an t-àm ruigsinn agus fàgail. Tha an cosg £250 airson gach pàiste, agus bidh lùghdachaidhean ann do bhràithrean agus pheathraichean. Tha biadh uile gu lèir, àite-fuirich, stuthach làmh-chiùird agus cùram gach uile uair an latha agus na h-oidhche air an gabhail a-steach anns a’ phrìs.

 

“Cha do stad mo mhac a’ bruidhinn air a’ champa shamhraidh bhon a thill e. Bidh cuimhne aige gu bràth air an turas a bh’ aige.”  Màthair bhalaich aig a’ champa shamhraidh, 2017.

 

  • 07584855846
  • Dunmaglass, Struy, Beauly, Inverness-shire, IV4 7JX

Tachartasan ri thighinn

There are no upcoming events.

Clàraich airson an cuairt-litir

We use the donation system ‘Stripe’ as used by GoFundMe – you can find out more about this here

[stripe_amount label=”Donation Amount:”][stripe_text label=”First Name:” id=”first_name” required=”true”][stripe_text label=”Second Name:” id=”second_name” required=”true”][stripe name=”The Shieling Project” description=”Secure donation using Stripe” amount=”2000″ checkout_button_label=”Donate” enable_remember=”false” currency=”GBP” payment_button_label=”Enter Details and Click Here to Donate”]

Photos by the Shieling Project, Mhairi Baird, George Logan and David Powell