A’ Toirt Taic Dhan a Phròiseact

Tha am pròiseact seo ceangailte ri

Tha sinn air cuideachadh, taic agus molaidhean fhaighinn bho

Tha Pròiseact na h-Àirigh ri lorg air Oighreachd Struy agus tha sinn gu math fortanach taic fhaighinn bho an teaghlach Spencer-Nairn, agus an gniomhachas Eagle Brae.

’S e iomairt sòisealta a th’ ann am Pròiseact na h-Àirigh  ’S e pròiseact neo-phrothaid a th’ ann agus tha am buaidh a th’ againn air a choimhearsnachd air a’ sgrudadh gach bliadhna. Tha seo a ciallachadh gum bi sinn faighneachd airson airgead, is tha an airgead sin gu lèir airson am pròiseact a’ chumail a’ dol. Tha sinn cuideachd a’ faighinn airgead bho tìodhlacan-airgid,  agus tha sinn air taic fhaighinn bho:

The Big Lottery Fund

Highland and Islands Enterprise

Heritage lottery fund

crerar hotels trust

  • 07584855846
  • Dunmaglass, Struy, Beauly, Inverness-shire, IV4 7JX

Tachartasan ri thighinn

There are no upcoming events.

Clàraich airson an cuairt-litir

We use the donation system ‘Stripe’ as used by GoFundMe – you can find out more about this here

[stripe_amount label=”Donation Amount:”][stripe_text label=”First Name:” id=”first_name” required=”true”][stripe_text label=”Second Name:” id=”second_name” required=”true”][stripe name=”The Shieling Project” description=”Secure donation using Stripe” amount=”2000″ checkout_button_label=”Donate” enable_remember=”false” currency=”GBP” payment_button_label=”Enter Details and Click Here to Donate”]

Photos by the Shieling Project, Mhairi Baird, George Logan and David Powell