close up

Fàilte gu Proiseact na h-Àirigh

Am bu mhath leibh bò a bhleoghainn, bothan a thogail neo coille a chur as ùr? Am bu mhath leibh a bhith nur n-arc-eòlaichean, nur bàird, neo nur breabadairean? Thigibh a-mach dhan àraineachd agus feuch dòigh beatha na h-àirighe còmhla rinn! Tha sinn a’ tabhainn tursan ionnsachaidh, campaichean shamhraidh dha daoine òga agus treanadh ga luchd-teagaisg.


Welcome to the Shieling Project

Do you want to milk a cow, build a bothy, or replant a forest? Be an archaeologist, a poet, a weaver? Come outdoors and experience shieling life with us. We offer learning experiences and summer camps for young people, and training for teachers.

Learning

Seasmhach

Cruth Tìre

Experience

Skills

Tradition

Culture

History

Cruthalachd

Eachdraidh

Landscape

Cèard

Dualchais

Ionnsachadh

Creativity

Heritage

Health

Community

Duthchas

Sustainable

Gnàth Eòlas

Nadair

Farming

Ecology

Croitearachd